Επικοινωνία

με τη γραμματεία του προγράμματος

Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Γραφείο 13, 69132, Κομοτηνή
Τηλέφωνο και Fax: 2531039496

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης