Επικοινωνία

με το διαχειριστή της ιστοσελίδας

Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Αντώνης Μυλωνόπουλος
Διαχειριστής ιστοσελίδας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Κοινωνικής Επιστήμης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης