Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2017-2018

Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά πεδία της "Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας" (ΦΕΚ Β' 1495/26.5.2016), σύμφωνα με απόφαση της ΣΕΣ (συνεδρίαση 1η 1.6.2016).