Οδηγίες Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Κατευθύνσεις
α) Κοινωνική Πολιτική – Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
β) Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση

Οδηγίες Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2017

Όνομα αρχείου: odhgies-mde.pdf
Ημερομηνία δημιουργίας: 07-11-2017
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 07-11-2017