β' κύκλος

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προγενέστερες συναντήσεις

Περασμένες εκδηλώσεις

Υπάρχουν 72 προγενέστερες εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 9

Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
20
Ιαν
2018
11:30
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 11:30 - 14:45
Γ ΠΡΟΚΑΤ
20
Ιαν
2018
11:30
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 11:30 - 14:45
Β ΠΡΟΚΑΤ
20
Ιαν
2018
09:00
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 09:00 - 11:15
Β ΠΡΟΚΑΤ
20
Ιαν
2018
09:00
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 09:00 - 11:15
Β ΠΡΟΚΑΤ
19
Ιαν
2018
18:00
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15
Β ΠΡΟΚΑΤ
19
Ιαν
2018
18:00
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15
Β ΠΡΟΚΑΤ
19
Ιαν
2018
15:30
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 15:30 - 17:45
Β ΠΡΟΚΑΤ
19
Ιαν
2018
15:30
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 15:30 - 17:45
Β ΠΡΟΚΑΤ