ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)
Ημερομηνία: Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15

Τόπος: Γ ΠΡΟΚΑΤ

 

Διδάσκων/ουσα:
Β. Καραγκούνης

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15