ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων (Β' Κύκλος)
Ημερομηνία: Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15

Τόπος: Β ΠΡΟΚΑΤ

 

Διδάσκων/ουσα:
Α. Αθανασοπούλου

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 18:00 - 20:15