α' κύκλος

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προγενέστερες συναντήσεις

Περασμένες εκδηλώσεις

Υπάρχουν 139 προγενέστερες εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 28

Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
21
Οκτ
2016
11:30
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων / Κοινωνικών Παρεμβάσεων

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ Γ
21
Οκτ
2016
15:30
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Ποιοτική Ανάλυση

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ B
21
Οκτ
2016
15:30
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Ποιοτική Ανάλυση

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ Γ