α' κύκλος

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προγενέστερες συναντήσεις

Περασμένες εκδηλώσεις

Υπάρχουν 139 προγενέστερες εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 28

Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
20
Οκτ
2016
15:00
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων / Κοινωνικών Παρεμβάσεων

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ Γ
20
Οκτ
2016
18:00
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Στρατηγική Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ B
20
Οκτ
2016
18:00
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση

Κριτική Κοινωνική Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον εκπαίδευσης

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ Γ
21
Οκτ
2016
09:00
Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων / Κοινωνικών Παρεμβάσεων

Τόπος: ΠΡΟΚΑΤ Γ