Γενικές πληροφορίες

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Γενικές Πληροφορίες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία».
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και σε θέματα παρέμβασης για την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Σκοποί των Κατευθύνσεων του Προγράμματος:
Η κατεύθυνση «Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων στους βασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Όπως κοινωνική ασφάλεια, υγεία, κοινωνική φροντίδα κ.ά. Ο ειδικότερος στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι η προαγωγή και σύνθεση γνώσεων από το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της δημόσιας και ιδιωτικής διαχείρισης, της ανάλυσης των οργανισμών και της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την καλλιέργεια εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στον κρίσιμο τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Η κατεύθυνση «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση» παρέχει εξειδικευμένη θεωρητική και τεκμηριωμένη γνώση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας με επίκεντρο τη λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης ως συμμετοχικών, οικο-αναπτυξιακών πλαισίων διεπιστημονικής και διακοινοτικής συνεργασίας. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η παροχή ολόπλευρης γνώσης για την πρόληψη-πρώιμη παρέμβαση σε παράγοντες κινδύνου για πρώιμη διακοπή, θυματοποίηση ή περιθωριοποίηση στο σχολείο και για την επανάκτηση της λειτουργικότητας των μαθητών και του περιβάλλοντος τους, οικογενειακού και σχολικού, ύστερα από απώλειες και πλήγματα που προκαλούν καταστάσεις κρίσης ή στερήσεις. Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού (σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί) για τη στελέχωση των μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των κέντρων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης φοιτητών της τριτοβάθμιας, των Κέντρων, Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, Επιτροπών Διαγνωστικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, ψυχικής υγείας, απεξάρτησης και δικαιοσύνης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα διοικείται από τα ακόλουθα σώματα των οποίων οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τη νομοθεσία.

 • τη Σύγκλητο Eιδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
 • τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
 • την 5μελή Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., οποία αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ:
  - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου (Διευθύντρια)
  - Αναπληρωτή Καθηγητή Χαράλαμπο Πουλόπουλο
  - Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη
  - Επίκουρο Καθηγητή Ευριπίδη Παπαδημητρίου
  - Επίκουρο Καθηγητή Χαράλαμπο Τσαϊρίδη

Η συντονιστική επιτροπή είναι αρμόδια για:

 • τη διαμόρφωση, το συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
 • τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος
 • την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών
 • τη διάθεση των πόρων του ΠΜΣ (δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, κ.ά.)
 • τη λήψη αποφάσεων για φοιτητικά (π.χ. αναστολή φοίτησης, παράταση εξαμήνου) και όλα τα θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Διεύθυνση του ΠΜΣ
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και συντονίστρια της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου.
Συντονιστής της κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής – Αξιολόγηση Προγραμμάτων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Περικλής Πολυζωίδης.
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΚΔΠΕ. Διαμορφώνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος του Π.Μ.Σ. και του παρόντος κανονισμού σπουδών στο ΠΜΣ σε όλα τα θέματα και εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος προτάσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και τη βελτίωσή του. Επίσης, δύναται να εξουσιοδοτείται από την Επιτροπή και να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων για θέματα που προσδιορίζονται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση.

Υποστήριξη του ΠΜΣ και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ λειτουργεί στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 1, TK 69100,τηλέφωνο και fax: 25310-39496, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Πληροφόρηση παρέχεται από τον ιστότοπο του ΠΜΣ http://pms.socadm.duth.gr και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (www.socadm.duth.gr).

 • στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού,
 • στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής – Αξιολόγηση Προγραμμάτων πτυχιούχοι κοινωνικών, οικονομικών, νομικών πολιτικών, παιδαγωγικών και επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (με αναλυτική βαθμολογία), πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας, δύο συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες που τυχόν έχει εκπονήσει ο/η υποψήφιος/α καθώς και σύντομο υπόμνημα για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το πρόγραμμα αυτό. Η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή.

Με στόχο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (α) να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το ΠΜΣ, (β) να οργανώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα μαθημάτων με τον πιο κατάλληλο τρόπο, (γ) να βοηθηθούν σε επιλογές που θα χρειαστεί να κάνουν στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους, για κάθε ΜΦ ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη μελέτη και τη συγγραφή των εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων, στις οποίες το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες
άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισμού και χρήσης του υλικού τους.

Σημειώνεται ότι η κεντρική βιβλιοθήκη του ΔΠΘ έχει εμπλουτιστεί με τίτλους, ειδικευμένους στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ, αποκτήματα του ίδιου του ΠΜΣ ύστερα από παραγγελίες μελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε αυτό.
Πληροφορίες σχετικά με την κεντρική βιβλιοθήκη του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, http://www.lib.duth.gr.

Επίσης το ΠΜΣ διαθέτει και δική του βιβλιοθήκη, χάρις στις γενναιόδωρες δωρεές των πρωτοπόρων κοινωνικών λειτουργών, Έλλης Παπαθεοφύλου και Όλγας Ζάρναρη και των καθηγητριών κοινωνικής εργασίας Άννας Αμηρά και η Χριστίνας Βάγια, αλλά και στις δωρεές τίτλων από μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΜΠΣ. Η βιβλιοθήκη αυτή δίδει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό.