ΦΕΚ B 1495 - 26.5.2016

Έγκριση αντικατάστασης της αριθμ. 209769/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3605 Β’) υπουργικής απόφασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία.

Όνομα αρχείου: ΦΕΚ B 1495 - 26.5.2016 (ΠΜΣ - Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία).pdf
Ημερομηνία δημιουργίας: 13-10-2016
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 13-10-2016