Δομή

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα (θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου), να ολοκληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου σπουδών.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 Π.Μ. (ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών).

Τα μαθήματα κατανέμονται σε κοινά για τις δυο κατευθύνσεις και ανά κατεύθυνση ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δύο κατευθύνσεις:

 • Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος. Πουλόπουλος)
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας – Ποιοτική Ανάλυση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου, Επίκουρος Καθηγητής Ευριπίδης Παπαδημητρίου)

Κατεύθυνση: «Κοινωνική Πολιτική – Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων»

 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων / Κοινωνικών Παρεμβάσεων (Καθηγήτρια Μαρία Πετμεζίδου, Επίκουρος Καθηγητής Περικλής Πολυζωίδης)
 • Στρατηγική Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Καθηγητής Νικόλαος Πολύζος, Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Δικαίος)

Κατεύθυνση: «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση»

 • Κριτική Κοινωνική Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον εκπαίδευσης (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγάπη Κανδυλάκη, Λέκτορας Βασίλειος Καραγκούνης)
 • Κλινική πρακτική με παιδιά και εφήβους: αναπηρία, μετανάστευση, τραύμα, παραμέληση, κακοποίηση (Καθηγήτρια Θεανώ Καλλινικάκη)

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δύο κατευθύνσεις:

 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας Ποσοτική Ανάλυση (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος  Τσαϊρίδης)

Κατεύθυνση: «Κοινωνική Πολιτική – Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων»

 • Ειδικά θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης (Καθηγήτρια Μαρία Πετμεζίδου)
 • Συγκριτική Ανάλυση Μορφών Κοινωνικής Προστασίας (Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη, Επίκουρος Καθηγητής Αλέξης Ιωαννίδης)
 • Μετανάστευση – Μεταναστευτική Πολιτική και πολιτικές ένταξης (Καθηγητής Βασίλης Χατζόπουλος)

Κατεύθυνση: «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση»

 • Φαινόμενα και Δυναμική των Ομάδων στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης – Συμβουλευτική (Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος)
 • Εξαρτήσεις, παραβατικότητα, θυματοποίηση. Αγωγή κοινότητας (Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος)
 • Πρακτική Άσκηση – Project πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγάπη Κανδυλάκη, Δρ Ειρήνη Κατσαμά)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις

Σεμινάριο: Μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικής ανάλυσης ΙΙ

Εκπόνηση - ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Ορισμένα μαθήματα του ΠΜΣ συνοδεύονται από εργαστήρια που στοχεύουν στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, μέσα από σύνδεση θεωρίας και πράξης. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν παρατήρηση, πρακτική εξάσκηση σε επιμέρους δεξιότητες, ανατροφοδότηση (από τους διδάσκοντες αλλά και από τους συμφοιτητές), συζήτηση και επαναλήψεις.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ οργανώνονται διεπιστημονικά σεμινάρια, στα οποία επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν προβληματισμούς και εμπειρίες που συνδέονται με το φάσμα των γνωστικών πεδίων που καλύπτει το ΠΜΣ.
Επίσης πραγματοποιούνται θεματικά Workshops, Ημερίδες, ή και Συνέδρια σε επιλεγμένο θέμα με διεθνή συμμετοχή.