Προσεχείς συναντήσεις

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

12b-shadowed.png

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

25310 39496

postgrad@socadm.duth.gr

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Παναγή Τσαλδάρη 1, Γραφείο 13, Τ.Κ. 69132 Κομοτηνή

Υποβολή αιτήσεων-ακ.έτους 2018-19

Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά πεδία της "Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας" (ΦΕΚ Β 2746/10.7.2018), σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 49/20.6.2018).